San Antonio

Dia San Antonio 1

San Antonio – Svátý Anton sa uctieva ako patrón zvierat. Žil v Egypte v 4-tom storočí. Veľa času strávil v Libanonskej púšti ako pustovník. Podľa legendy sa jednej prasnici narodilo veľmi choré a slabé prasiatko. Nikto neveril, že prežije. Svätý Anton zvieratko vyliečil a ono ho na znak vďaky sprevádzalo počas celého života. Svätého v […]

Svätý Sebastián

San Sebastian

Svätý Sebastián je patrónom Palmy. Jeho relíkvia spasila mesto od poslednej morovej epidémie. Je vystavená v múzeu katedrály. Svätý Sebastián bol kresťanom a rímskym vojakom počas vlády cisára Diocleciána v treťom storočí. Tento ho vymenoval za veliteľa cisárskej pretoriánskej stráže. Jednou z jej úloh bolo prenasledovanie kresťanov, ktoré Sebastián odmietol. Za neposlušnosť bol kruto potrestaný […]

Procesie Veľkonočného týždňa

Procesion 2

Počas procesií veľkonočného týždňa si kresťania pripomínajú mučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša. Jednotlivé náboženské bratstvá sa na ne pripravujú počas celého roka. Najpôsobivejšie bývajú sprievody v Palme, Manacor a Pollensa. V Palme vynikajú procesie na Kvetnú Nedeľu, Zelený Štvrtok a Veľký Piatok. Najpočetnejšia a najznámejšia bude práve procesia v Zelený alebo Veľkonočný Štvrtok. Zúčastní sa na nej okolo 50 bratstiev, ktoré budú […]

Rozkvitnutá Mallorca

Mallorca en flor 2

Počas rôznych ročných období poteší náš zrak pohľad na kvitnúce stromy a kríky.