service-group

Ponúkame vám netradičné akcie zamerané na moriváciu Vašich obchodných partnerov a zamestancov.
Šport, gastronómia, rybačka, team building atď